Contributie


A. Atletiekunie-contributie Per jaar
U8 - U12 (pupillen) €17,50
U14 - U20 (junioren) €18,50
Senioren/Masters €20,00
Recreanten en overige €20,00
Wandelaars €20,00
 
B. Atletiekunie-wedstrijdlicenties
Als u aan wedstrijden wilt deelnemen komen daar de volgende kosten bij:( voor pupillen en junioren verplicht )    
Per jaar
Minipupillen €0,00
U10 - U12 (pupillen)             €9,50
U14 - U20 (junioren) €16,90
Senioren/Masters             €27,00
 
C. ASV-contributie Per maand*
(mini) pupillen €9,25
Junioren €12,50
Senioren / Masters €15,70
Recreanten en niet actieven €15,70
G-atleten €10,30

* de ASV-contributie wordt per kwartaal geïnd.

Betaling

De contributie vermeld onder A en B moet de vereniging bij aanmelding van een nieuw lid aan de Atletiek Unie afdragen en daarna telkens aan het begin van het volgende jaar. Deze jaarcontributie draagt ASV direct af aan de Atletiekunie en kan derhalve niet gerestitueerd worden.

De contributie vermeld onder C gaat in op de 1e van de volgende maand en afhankelijk van het moment in een kwartaal wordt: ⅓, ⅔ of het gehele kwartaalbedrag geïncasseerd.

Automatische incasso

Inning van contributies en licenties vindt uitsluitend plaats middels automatische incasso. De incassodata zijn rond 15 februari, 15 mei, 15 augustus en 15 november (15-02, 15-05, 15-08, 15-11). Incasso van doorlopende machtiging geschiedt ten gunste van bankrekeningnummer NL81 RABO 0113 6029 60 van 'A.S.V.'.

Hiertoe dien je ons te machtigen op het inschrijfformulier.