Verenigingsinformate


In de samenleving vervullen sportverenigingen een belangrijke rol. Ze geven sporters de mogelijkheid om, in de huidige hectische tijd, op een sportieve en gezonde manier van de vrije tijd te genieten.

Sinds de oprichting in 1948, heeft Atletiek Vereniging ASV Eibergen de doelstelling om ruimte te bieden aan alle vormen van atletiek en dit mogelijk te maken voor elke leeftijdsfase. Via speelse en niet te specialistische trainingen voor de kleinsten en specifieke, meer op wedstrijd gerichte trainingen voor jeugdigen tot eveneens op maat afgestemde trainingen of begeleidingen van de oudere leden. Het kan allemaal bij ASV Voor iedere leeftijd en iedere doelgroep zijn er mogelijkheden om gezamenlijk maar ook individueel te trainen in alle vormen van de atletieksport. Gediplomeerde en vooral ook deskundige trainers begeleiden u of uw kinderen op gevarieerde wijze. Zij zorgen ervoor dat op een plezierige wijze de atletieksport bedreven kan worden. Wel of niet in wedstrijdverband.